GİZLİLİK VE GÜVENLİK

 

ASKTROLOGY GİZLİLİK POLİTİKASI

1. “Asktrology” isimli mobil uygulama, www.asktrology.com alan adlı web sitesi ve mobil sitesi (kısaca “Asktrology Uygulaması” olarak anılacaktır) tüm hakları Semi International Limited (kısaca “Asktrology” olarak anılacaktır) aittir.
İşbu Asktrology Gizlilik Politikası (kısaca “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) Asktrology Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası ve ekidir.
İşbu Gizlilik Politikası kapsamında “Kullanıcı”; gerek ziyaretçi olarak, gerekse üyelik hesabı oluşturarak, herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla Asktrology Uygulaması’na giriş yapan bütün gerçek kişileri ifade etmektedir.
2. Kullanıcı, Asktrology Uygulaması’na giriş gerçekleştirdiği andan itibaren, Asktrology Uygulaması’ndan yararlandığı süreye bakılmaksızın, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri okumuş ve onaylamış sayılacaktır.

Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile bağlı olmak istemeyen Kullanıcı, Asktrology Uygulaması üzerindeki girişini sonlandırmak zorundadır.

3. Asktrology, Asktrology Uygulaması üzerinde Kullanıcı tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen, Kullanıcı’nın kendi isteğiyle herkese açık alanlarda yayınlamamış veya Astrologlar dahil üçüncü kişilerle paylaşmamış olduğu kişisel bilgileri ve/veya IP trafik bilgisini, Kullanıcı veya üçüncü kişiler ile yaptığı sözleşmeler, yetkili hukuki ve idari otoritelerin talepleri, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması veya Gizlilik Politikası ile belirlenen diğer koşulların varlığı dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
4. Kullanıcı, Asktrology Uygulaması üzerindeki herkese açık alanlarda kişisel bilgilerini (kredi kartı bilgileri, cep telefonu numarası, adres bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün kişisel bilgiler) yayınladığı; Asktrology Uygulaması üzerindeki yorumlarında, mesajlaşmalarında veya Astrologlar ile gerçekleştirdiği yazılı/sesli görüşmelerde paylaştığı takdirde, bu kişisel bilgilerin başka bir Kullanıcı, Astrolog veya bilgileri hukuka aykırı yollardan elde edebilecek herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılması sonucu doğacak hiçbir zarardan Asktrology’nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5. Kullanıcı, Asktrology Uygulaması üzerindeki hesabına giriş yaparken kullandığı kullanıcı adı ve şifre bilgisini üçüncü kişilerle paylaşması sonucunda doğacak hiçbir zarardan Asktrology’nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Asktrology, Asktrology Uygulaması üzerindeki içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
Kullanıcı, Asktrology Uygulaması üzerinde, Asktrology’nin faaliyetleri haricinde maruz kaldığı, kişisel bilgilerinin kullanımıyla veya ele geçirilmesi ile alakalı olarak gerçekleştirilecek suç eylemleri de dahil, Asktrology Uygulaması üzerinde faaliyet gösteren Astrologlar veya diğer üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen hiçbir eylemden Asktrology’nin sorumlu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Asktrology Uygulaması’nda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Asktrology, gerektiğinde Kullanıcı’nın IP trafik bilgisini tespit edebilir ve kullanabilir. IP trafik bilgisi, Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
8. Asktrology,  hukuki, idari ve adli makamlar tarafından, soruşturma kapsamında talep edilen, Kullanıcı’ya ait, bütün kişisel bilgileri ve IP trafik bilgilerini saklamakla ve ilgili mercilere sunmakla hukuken yükümlüdür.
Asktrology, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından talep edilen bilgilerin bu makamlar ile paylaşılması sırasında ve/veya paylaşıldıktan sonra, Kullanıcı’nın veya ilgili üçüncü kişilerin, kişisel verilerin paylaşılmasından kaynaklanan maddi/manevi hiçbir zararı karşısında hukuken sorumlu değildir.
Asktrology, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek için,  Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinde, mesajlaşmalarında, görüşmelerinde ve Asktrology Uygulaması’nın kayıtlarında arama yapabilir.
9. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Kullanıcı’yla temas kurmak için kullanılabilir. Asktrology tarafından talep edilen veya Kullanıcı tarafından sağlanan ya da Asktrology Uygulaması üzerinden yapılan işlemler ile ilgili bilgiler, Asktrology ve/veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmemek kaydıyla, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir. 
10. Asktrology tarafından Asktrology Uygulaması dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcı’dan elde edilen bilgiler, Asktrology ve/veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, istatistiksel analiz yapmak veya veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
11. Asktrology, Kullanıcı’nın Asktrology Uygulaması kullanım geçmişini ve Astrologlar’la gerçekleştirdiği görüşmeleri, üçüncü kişilere ifşa etmemek şartıyla, Kullanıcı ’ya öneriler ve yeni hizmetler sunmak için inceleyebilir ve kullanabilir.
12. Asktrology, Gizlilik Politikası veya Asktrology Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen veya başka bir Kullanıcı’nın şikayetine konu olan Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini inceleyebilir, bu Kullanıcı’nın Asktrology Uygulaması üzerinde ziyaretçi olarak veya üyelik hesabı oluşturarak gerçekleştirdiği girişe son verebilir.
13. Asktrology, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Asktrology’nin gerekli bütün bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Asktrology Uygulaması’na ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Asktrology’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
14. Asktrology, Kullanıcı’ya ve Kullanıcı’nın Asktrology Uygulaması’nı kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, Asktrology Uygulaması’nın, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim

 

dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir.
Ayrıca, Kullanıcı için özel olarak tasarlanmış Kullanıcı sayfalarında, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Tarayıcılar başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak Kullanıcı, dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilir.
15. Asktrology, üyelik esnasında ya da daha sonraki bir aşamada aldığı onay kapsamında, Kullanıcı’ya e-posta ve/veya SMS yoluyla ticari elektronik ileti gönderimi yapabilir. Kullanıcı kendisine ticari elektronik ileti gönderimi yapılmasını istemiyor ise, Ayarlar’a girerek ticari ileti gönderimini kapatabilir.
Asktrology, Asktrology Uygulaması dahilinde başka sitelere link verebilir. Asktrology, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
16. Kullanıcı, kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde kullanılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
17. Asktrology, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Asktrology Uygulaması’nda yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Asktrology’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Asktrology Uygulaması’nda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde, Asktrology Uygulaması’nın kullanımına son vermelidir. Aksi takdirde Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.